Als je wilt:

 • Worden wie je zijn wilt!
 • Ontdekken wat waardevol is voor jou
 • Stoppen met vermijden
 • Uitvinden wat jou tegenhoudt
 • Leren accepteren wat je niet kunt veranderen
 • Onderzoeken hoe je anders met je gedachten om kan gaan
 • Uitzoeken hoe je een zinvol leven kunt leiden

Voor hulp bij:

 • Burnout, depressie, stress, somberheid
 • Gebrek aan (zelf)vertrouwen
 • Angsten of paniek
 • Eenzaamheid
 • Negatieve gedachten
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Werkgerelateerde problemen
 • Relatie- en opvoedingsproblemen

Bereiken van doelen:

 • Grenzen kunnen aangeven
 • Zelfinzicht krijgen
 • Leren omgaan met ‘moeilijke mensen’
 • Meer balans vinden
 • Rust nemen
 • Opkomen voor jezelf

Methoden:

Ik maak graag gebruik van de Acceptance and Commitment Therapy: ACT. Dit is een hele mooie methode waarin je leert om je psychische flexibiliteit te vergroten. Je leert inzien wat echt belangrijk voor je is en hoe je deze waarden kunt inzetten om een waardevoller leven te leven. Je accepteert dat er soms moeilijke gevoelens en gedachten zijn en leert hier effectiever mee om te gaan. Door bewuster in het hier en nu te leven leer je hoe je volledig deel kan nemen aan datgene wat je doet én je waardeert de dingen in het leven die jou voldoening geven.

Ik maak ook gebruik van de gespreksmethodiek van Heijen en Slaats, gebaseerd op de theorie van Deskundig Hulpverlenen van Gerard Egan. Hierbij zal ik veel open vragen stellen om jouw verhaal duidelijk te krijgen. We komen er achter wat jouw valkuilen zijn, waar ze zitten en je leert wat je zou willen veranderen. Door doelen op te stellen, gericht op jouw waarden, kom je er steeds meer achter wat je wél wilt in je leven en, nog belangrijker, hoe je dat gaat bereiken.

Naast ACT en de gespreksmethodiek pas ik mijn kennis van Positieve Psychologie, Oplossingsgerichte therapie, HSP problematiek, Burn-out en stressgerelateerde klachten en RET toe. Toegespitst op jouw verhaal, afhankelijk van hetgeen wat voor jou het beste werkt.
Het gaat tenslotte om jou!!

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en houdt in dat je leert een open accepterende houding te hebben tegenover alles wat je in je leven meemaakt. Tegelijkertijd leer je op weg te gaan naar het behalen van je doelen en het realiseren van je dromen. 

Positieve Psychologie is een stroming binnen de psychologie. Het gaat hierbij vooral om het vergroten van jouw welbevinden door te zoeken naar mogelijkheden, door je aandacht te leren richten op wat er wel is, in plaats van te veel aandacht richten op de onmogelijkheden in jouw leven.

RET staat voor Rationele Emotie Therapie. Bij RET gaat men ervan uit dat niet de gebeurtenis zelf psychisch lijden veroorzaakt, maar de gedachten over die gebeurtenis. Het is belangrijk om die irrationele gedachten uit te dagen en te vervangen door rationele gedachten. 

Oplossingsgerichte therapie is gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van jou. We onderzoeken samen welke vaardigheden je al hebt om zo het probleem aan te pakken.
De oplossingsgerichte benadering is gericht om het versterken van jouw autonomie. Hierbij richten we ons vooral op de oplossing in plaats van op het probleem.

HSP (Hoog Sensitieve Personen). Bij HSP’ers is het zenuwstelstel gevoeliger voor zintuiglijke indrukken dan bij de gemiddelde mens. Hierdoor kunnen HSP’ers vaak moe, uitgeblust, overweldigd zijn door de hoeveelheid aan prikkels die binnenkomen. De innerlijke verwerking van die prikkels kosten veel tijd en energie. Vaak wordt hoog sensitief dan ook als ‘lastig’ ervaren. Door samen te werken aan het vergroten van je zelfinzicht en het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden wordt het makkelijker om met jouw hoog sensitiviteit om te gaan en leer je weer dat er ook veel positieve kanten zitten aan de hoog sensitiviteit.

Burn-out en stres gerelateerde klachten komen steeds meer voor. De constante druk om te presteren op vele vlakken zorgt ervoor dat we ontspanning niet meer op onze ’to-do’ lijst zetten. Hierdoor raken we langzaam maar zeker uit balans. Als dit te lang duurt kun je in een burn-out belanden. Om deze cirkel te doorbreken is het nodig om weer te leren voelen. Voelen wanneer je lichaam je zegt rust te nemen. Bewustwording van wie je bent en wat je aan het doen bent. Wat zijn jouw valkuilen? Samen kijken we naar jouw manier van in het leven staan. Hoe ben je hier gekomen en waar wil je heen in de toekomst. Hoe kun je voorkomen dat je niet weer te lang door gaat. Je gaat ontdekken hoe je mentaal en fysiek weer in balans kunt komen.